Nowa Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej.

W ciągu najbliższych trzech lat w Bielsku-Białej powstanie nowa siedziba Komendy Miejskiej Policji. Budynek zlokalizowany będzie w bielskim Lipniku w rejonie ulic Wapiennej i Piekarskiej.

Program standaryzacji komend i komisariatów przewidziany do realizacji w latach 2013 – 2015 dla województwa śląskiego ma na celu stworzenie jednolitego standardu pomieszczeń w strefie obsługi obywateli oraz w strefie służbowej komend powiatowych, miejskich i rejonowych, a także komisariatów Policji. Celem programu jest też usuwanie oraz zapobieganie powstawaniu barier w dostępie obywateli do komend i komisariatów Policji, uwzględnienie postulatów społecznych w ich projektowaniu oraz polepszenie warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników Policji poprzez poprawę stanu technicznego obiektów policyjnych i ich wyposażenia, jak również wybudowanie w miejsce niespełniających wymogów technicznych oraz norm funkcjonalnych i powierzchniowych nowych obiektów.

Nową komendę w Bielsku-Białej stanowić będzie pięciokondygnacyjny budynek administracyjny o pow. użytkowej 16.589 m² oraz budynek stacji obsługi pojazdów i gospodarczy o pow. użytkowej 1.175 m².

Do nowego obiektu prowadzić będą dwa zjazdy, od ul. Wapiennej dla interesantów i pracowników oraz drugi od ul. Piekarskiej z ograniczonym dostępem dla pracowników. Obiekt przewiduje 500 miejsc stanowisk służby i pracy. Koszty budowy pochłoną około 60 mln złotych.

W ramach projektu powstanie:

  budynek kojców dla 16 psów służbowych,

  strzelnica kryta czterostanowiskowa z 25-metrową osią strzelecką,

  sala gimnastyczna wraz z siłownią pod pierwszym patio,

  parking dla interesantów na 47 miejsc (4 miejsca dla niepełnosprawnych),

  parking dla pracowników na 102 miejsca,

  parking podziemny na 104 miejsca dla pojazdów służbowych.

Więcej na stronie: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/93618,Powstanie-nowa-komenda-w-Bielsku-Bialej.html

Fot. Piotr Chrobak http://www.aerial.net.pl/

 • Nowa Komenda Miejska Policji

  Nowa Komenda Miejska Policji.


Poprzednie artykuły

Starsze artykuły

 • Konkurs Filmujemy Bielsko-Białą
 • Konkurs Filmujemy Bielsko-Białą
 • Konkurs Filmujemy Bielsko-Białą
 • Konkurs Filmujemy Bielsko-Białą
 • Konkurs Filmujemy Bielsko-Białą